Content - Verklaring gegevensbescherming

De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons
Wij zijn blij met uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten en willen graag dat u zich veilig voelt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt.

Persoonlijke gegevens
Voor het gebruik van onze website is het niet noodzakelijk dat u persoonlijke gegevens opgeeft. Soms kan het echter voorkomen dat wij uw naam en adres en eventueel andere gegevens nodig hebben om u de door u gewenste service te verlenen.
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het toezenden van informatie en bestelde goederen of voor het beantwoorden van specifieke vragen. Wanneer dit nodig is zullen wij u daarop wijzen. Wij zullen alleen gegevens opslaan en gebruiken die u ons vrijwillig of automatisch ter beschikking gesteld hebt.

Gebruik van persoonlijke gegevens
De door u beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens zullen wij uitsluitend gebruiken om uw vragen te beantwoorden, uw order te verwerken of u toegang te verlenen tot bepaalde informatie en aanbiedingen op onze website. Uiteraard zullen wij het respecteren wanneer u uw persoonlijke gegevens niet beschikbaar wilt stellen voor onze marketingactiviteiten. In geen geval zullen uw gegevens aan derden verkocht worden of op enige andere manier voor commerciele doeleinden gebruikt worden.

Niet-persoonlijke gegevens, die automatisch verschaft worden
Bij het gebruik van onze website worden om organisatorische en technische redenen de volgende gegevens opgeslagen: de namen van de opgevraagde sites, de gebruikte browsers en besturingssystemen, datum en tijd van de toegang, gebruikte zoekmachines, naam van gedownloade bestanden en uw ip adres. Wij gebruiken deze technische gegevens anoniem en uitsluitend voor statistische doeleinden om onze internetprestaties telkens optimaal te kunnen houden. De gegevens worden op beveiligde systemen bewaard en kunnen niet terug herleid worden naar individuele personen.

Cookies
Cookies ziijn kleine tekstgegevens, die door een webserver naar uw browser worden gestuurd en op de vaste schijf van uw computer ogeslagen worden. Wanneer u onze website bezoekt kann\ het zijn dat wij informatie in de vorm van zo’n cookie op uw computer opslaan. Hierbij zullen geen persoonlijke gegevens van de gebruiker bewaard worden maar slechts het internetprotokol adres.
Deze gegevens zijn ervoor bedoeld om u bij uw volgende bezoek aan onze website automatisch weer te herkennen en zo uw navigatie te vergemakkelijken. U kunt het opslaan van cookies op uw vaste schijf verhinderen door in uw browserinstellingen “geen cookies accepteren” aan te vinken. Wanneer u geen cookies accepteert, kan dit echter tot beperkingen leiden in de beschikbare opties van onze website.

Links
Deze verklaring van gegevensbescherming is niet van toepassing op de externe links die binnen onze website aangeboden worden. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat ook deze websites aan onze veiligheidsstandaarden voldoen maar wij hebben hier echter geen directe invloed op.


Inlichtingen en bezwaarschrift
U kunt ten alle tijde informatie opvragen over de gegevens die wij van u bewaard hebben. Uw toestemming voor het gebruik en de opslag van uw persoonsgegevens kunt u op elk gewenst moment weer herroepen. Wendt u zich hiervoor alstublieft, eventueel ook met verdere vragen, direct tot onze persoonsgegevensbeschermings verantwoordelijke.

Algemeen
Wij behouden het recht om onze veiligheids- en gegevensbeschermings maatregelen aan te passen indien dit voor techchnische doeleinden nodig blijkt te zijn. In dit geval zullen wij ook bovenstaande verklaring aanpassen. Let u daarom op of er wellicht een nieuwer actuelere versie beschikbaar is van deze verklaring.


Data protection officer, Girsberger GmbH