Content - Grondbeginselen:

Wij richten ons op de vrije en tegelijkertijd de sociaal gerechtvaardigde markteconomie. Onder sociale markteconomie verstaan we het evenwicht tussen rentabiliteit en sociale rechtvaardigheid, zoals  de inachtneming van ethische grondbeginselen en de zorg voor ons milieu. Deze standpunten en de voldoening van onze producten zijn de basis van onze ondernemingscultuur.

Ons voortdurende streven is uitstekende, ecologisch en  ethisch verantwoorde producten te ontwikkelen die duurzaam en gebruiksvriendelijk zijn.Bovendien moeten ze winstgevend, industrieel te produceren en goed te verhandelen zijn.

Door een creatieve, competente, snelle en betrouwbare werkwijze willen we bestaande handelsbetrekkingen verder ontwikkelen en nieuwe verwerven.

Met zo mogelijk goede rentabiliteit en gecontinueerde liquiditeit streven wij ernaar onze investeringscapaciteit verhogen, de financiële onafhankelijkheid van onze onderneming te waarborgen en als het mogelijk is vele arbeidsplaatsen te behouden en nieuwe te creëren.

De eigen toegevoegde waarde is belangrijk voor ons. Vooral voor wat betreft de productie van hout, metaal, kunststof, bewerking van oppervlakten, stoffering en montage moet onze vormgevende, technische en ambachtelijke vakbekwaamheid leidinggevend zijn.

Goed opgeleide vakmensen stellen onze toekomst veilig. Derhalve bieden wij in de verschillende afdelingen stageplaatsen aan en onderhouden samenwerking met technische  hogescholen. Met cursussen en scholingen, buitenlandse inbreng en doelgerichte prestatieprogramma’s willen we de beroepsmatige ontwikkeling van onze medewerkers continu garanderen.

Wij voldoen volledig en punctioneel aan onze financiële verplichtingen. Voor alle andere afspraken geldt dat wij er alles aan doen deze nauwgezet en zoals overeengekomen na te komen.

Onafhankelijk van geslacht, afkomst, cultuur en religie gaan wij altijd eerlijk, fair en hulpvaardig om met alle medemensen.

Wij hechten er grote waarde aan dat onze dagelijkse houding en onze beslissingen voortkomen uit verantwoordelijk denken en handelen. Het bewust zijn van onze verantwoordelijkheid houdt de volgende hoofdcriteria in:

-

Rentabiliteit en liquiditeit

-

Tevreden medewerkers, klanten en zakenpartners

-

Nakomen van wettelijke voorschriften, vooral met betrekking tot betrouwbaarheid van het product alsmede eisen ten aanzien van de gezondheid

-

Voorkomen van ongelukken

-

Bescherming van het milieu

-

Verantwoord omgaan met grondstoffen, infrastructuur, arbeidsmiddelen en materialen

-

Orde en netheid

-

Eerlijkheid en objectiviteit, in het bijzonder bij het oplossen van problemen en conflictsituaties