Content - Duurzaamheid:

Duurzaamheid. Iedereen praat tegenwoordig over duurzaamheid. Wij doen dat meestal niet, omdat wij bij ons handelen altijd al hoge eisen op het gebied van milieu en kwaliteit hebben gesteld.

Voor ons spreekt het bijvoorbeeld vanzelf, dat wij stoelen maken die door hun hoge kwaliteit een lange levensduur hebben. Want wat lang meegaat en functioneert, hoeft niet vervangen te worden en bespaart grondstoffen. En voor ons spreekt het ook vanzelf, dat Girsbergerstoelen zo geconstrueerd worden, dat ze gerecycled kunnen worden, omdat ze bijna volledig uit materialen bestaan die geschikt zijn voor hergebruik.

Bovendien hebben wij sinds 2007 een gecertificeerd milieumanagementsysteem conform EN ISO 14001, dat ons ertoe verplicht onze milieubalans continu te verbeteren. Het regelt onze verplichtingen tegenover onze klanten en ook tegenover onze leveranciers, die ook op hun milieugedrag worden gecontroleerd.


Download Bericht 2018 m.b.t. duurzaamheid (PDF)

Download Supplement duurzaamheid 2018 (PDF)