Inhalt - Kontakt

Peter Reichen

Leitung Holzhandel

Direkt    +41 (0)62 958 56 68
Zentrale +41 (0)62 958 58 58
Mobile 
Fax
+41 (0)79 472 56 68
+41 (0)62 963 19 37

Martin Mosimann

Gebietsverkaufsleiter Bern, Innerschweiz

Mobile    +41 (0)79 866 39 57
Zentrale +41 (0)62 958 58 58
Fax +41 (0)62 963 19 37

Urs Aegerter

Gebietsverkaufsleiter Nord-, Ost-, Innerschweiz

Mobile    +41 (0)79 513 51 27
Zentrale +41 (0)62 958 58 58
Fax +41 (0)62 963 19 37

Christian Yergen

Gebietsverkaufsleiter Westschweiz

Mobile    +41 (0)79 403 73 03
Zentrale +41 (0)62 958 58 58
Fax +41 (0)62 963 19 37

Jakob Röthlisberger

Sortimentsverantwortung und Leitung Einkauf

Mobile    +41 (0)79 415 15 76
Zentrale +41 (0)62 958 58 58
Fax +41 (0)62 963 19 37

Matthias Frey

Leiter Administration Holzhandel

Direkt    +41 (0)62 958 56 15
Zentrale +41 (0)62 958 58 58
Fax +41 (0)62 963 19 37

Stefan Widmer

Leitung Lager Koblenz

Horebstrasse
5322 Koblenz CH

Google Maps

Mobile    +41 (0)79 394 99 95
Zentrale +41 (0)62 958 58 58